Kerhon erikoismerkin ja lipun historia

Strömsinlahden Veneilijät ry on rekisteröity 2004 Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin toimialanaan edistää ja kehittää veneilyharrastusta ja veneilyn turvallisuutta yhdistyksen kotipaikkakunnalla Helsingin kaupungissa. Samalla yhdistys sitoutuu noudattamaan lipunkäytöstä annettuja sääntöjä, sekä pitämään rekisteriä jäsentensä veneistä, joilla on lipunkäyttöoikeus.

Lipussa näkyy sijainti
Veneilyseuran kotisatamana on Strömsinlahden ranta, Helsingin Roihuvuoren kaupunginosassa. Lähinnä Helsingin kaupungin ulkoiluviraston hallinnoima laituri ja talvisäilytysalue, jossa kerhorakennus. Strömsinlahden venesatama on 1793 perustetun Strömsinlahden kartanon vanhoilla mailla, joiden halki Strömsinlahteen laskee Mustapuro.

Merkin suunnittelun ja toteutuksen takana on kerhon perustajajäsen ja sihteeri Timo Halme, jonka idean symboliikka perustuu tähän alueelliseen yhdenmukaisuuteen. Jostain syystä nimien sanaa ström ei ole suomennettu virraksi.

Yläneljänneksestään auki olevan veneen ruorin sisäosa kuvaa Strömsinlahtea (suomeksi virranlahti), johon laskee Mustapuro jota aaltoviivat symboloivat.

 

Merenkulkulaitoksen päätös veneily-yhdistyksen erikoislipun vahvistamisesta

 

Asetus huvialusten lipuista (292/1983)
Merenkulkuhallituksen päätös huvialusten lipuista 16.5.1983,
Dnro 1494/83/101
 
Heraldinen selitys:
Oikeasta yläneljänneksestä avoin punainen ruorinkehä josta työntyy sininen aaltokoroinen irtokolmoisjänne

Merenkulkulaitos on päättänyt vahvistaa Strömsinlahden veneilijät ry:n  käyttöön erikoislipun, jonka tangonpuoleisessa yläkentässä on yllä kuvattu erikoismerkki.

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2007

Meriturvallisuusjohtaja   Paavo Wihuri
Toimistopäällikkö   Tom Wilenius

 

 


Suomenlinna